به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، به دنبال اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، به همت معاونت خدمات مشترکین و در آمد این شرکت، کارگاه آموزشی توجیهی تعرفه های جدید آب و فاضلاب در اراک برگزار شد.

در این کارگاه، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، با تاکید بر اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: اجرای صحیح این طرح به نفع همگان است و بزرگ ترین پشتیبان ما در اجرای این طرح اعتماد عمومی است.

وی در ادامه ضمن اشاره به میزان افزایش قیمت آب پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: چنانچه شهروندان الگوی مصرف را رعایت کنند، جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و مبلغ آب بها افزایش زیادی نخواهد داشت.

خلیلی افزود: با توجه به کاهش بارندگی در سال آبی جدید، صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رویر آن امری ضروری است که منافع ملی را در بردارد.

در ادامه این برنامه، صادقی؛ معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت، تعرفه های جدید آب و فاضلاب و نحوه محاسبه آب بهای مصرفی و خدمات دفع فاضلاب را در شهرهای استان در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها تشریح کرد.

گفتنی است در پی اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها ستاد هدفمند کردن یارانه ها در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به ریاست مدبر عامل و دبیری معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تشکیل شد.