به گزارش خبرگزاری برنا در استان مازندران، سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی استان بر اجرای تمامی طرح‌های کشاورزی با رعایت شروط محیط زیست تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید با تلاش مضاعف، زمینه جذب تمام تسهیلات بانكی اختصاص یافته بخش کشاورزی و دامپروری را فراهم کنند تا هدف دولت برای ایجاد اشتغال و توسعه این بخش محقق شود.

وی پایه و اساس رشد اقتصاد کشور را توسعه بخش کشاورزی دانست و تاکید کرد: دولت اهتمام ویژه‌ای برای توسعه طرح‌های کشاورزی دارد به گونه‌ای که طی سالجاری بیش از 140 میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک کشاورزی مازندران به طرح‌های مصوب کارگروه توسعه کشاورزی استان اختصاص یافته است و تاكنون نیز بیش از 70 میلیارد تومان آن نیز پرداخت شده است.

استاندار مازندران خواستارتسریع در امور بانکی افراد معرفی شده برای دریافت تسهیلات شد و تصریح کرد: اكثر فعالیت‌های اقتصادی مازندران، کشاورزی است که باید کیفیت و تعداد فعالیت‌ها در این بخش را با اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت ارتقا داد.

طاهایی با بیان اینکه کشاورزی سهم عمده‌ای در تحقق شعار حمایت از تولید ملی دارد افزود: یکی از راه‌های گسترش کشاورزی استان، استفاده از ظرفیت دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی استان و اساتید این رشته برای افزایش بهره وری زمین‌های کشاورزی و افزایش میزان محصولات باغی و زارعی است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد دارد، افزود: طرح توسعه بخش کشاورزی یکی دیگر از خدمات دولت خدمتگزار است که نقش به‌سزایی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جوانان جویای کار در بخش کشاورزی و دامپروری استان دارد.

وی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان می‌تواند تا سقف 29 میلیارد تومان و بهزیستی نیز تا 5 میلیارد تومان از طرح‌های کشاورزی و دامپروری افراد تحت تکفل خود برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی کنند.