به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی استان مازندارن در جمع خبرنگاران با اشاره به این كه از ابتدای بهمن طرح ملی پزشک خانواده به اجرا در می‌آید، گفت: تاكنون1200 پزشک در این طرح ثبت نام كردند.

میرزایی افزود300 پزشک عمومی و 350 متخصص و مابقی در رشته‌های مختلف هستند.

وی با اعلام اینكه11 میلیارد تومان برای اجرای این طرح تاكنون هزینه شده است، افزود: 5/3میلیارد تومان نیز از سوی وزارت بهداشت به استان مازندران تخصیص داد.

میرزایی بیان داشت تاكنون اطلاعات 22هزار مازندرانی وارد سامانه ملی شده است و 840 هزار نفر از جمعیت شهری استان پزشک خود را انتخاب كردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی مازندران با اشاره به اینكه پرداخت حق الزحمه پزشكان یكی از مشكلات اجرایی طرح پزشک خانواده بوده است، گفت: با حمایت دولت تاكنون 89 میلیون تومان از حق الزحمه آبان ماه پزشكان پرداخت شده است.

میرزایی خاطر نشان كرد حق الزحمه آذر ماه پزشكان نیز به زودی پرداخت می‌شود.