به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، طی حكمی از سوی غلامعلی حاجی زاده، مسئول بازرسی مركزی انتخابات كشور، شعبان علی واحدی، مدیركل دفتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری به سمت مسئول بازرسی انتخابات استان مازندران منصوب شد.