به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، ردائی مدیرکل بهزیستی استان مازندران در جلسه شورای اداری بهزیستی استان در پیامی از زحمات و تلاش های بی وقفه جامعه ارزشمند و خدوم نیروی انتظامی و همچنین فرماندهی انتظامی استان تقدیر کرد.

وی امنیت و اقتدار جامعه را در پویائی و شیدائی نیروهای تلاشگر انتظامی دانست و گفت: شرف مملکت ، حفظ آبروی نظام ، حفظ قداست خون هزاران هزار شهید گلگون کفن ایران زمین در گرو سخت کوشی و پویائی وجانثاری نیروهای ارزشمند انتظامی است که شبانه روز در حفظ معیارهای اخلاقی و ارزشی و دستاوردهای این نظام مقدس تلاش کردند.

ردائی لباس جامعه مقدس بر نیروی انتظامی را نماد ارزش این نظام دانست و یادآور شد : باید عاشق بود تا ریاضت کار در ناجا را به عشق امنیت و رفاه جامعه تحمل کرد.