به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران،‌ دکتر نوروزیان در همایش پیوندهای آسمانی اظهار کرد: زندگی مشترک از آن بابت پرچالش ترین مرحله زندگی است که فرد امیدوار به حل تمام ناکامی های اکتسابی دوران رشد در آن است؛ آن‌هم زندگی مشترکی که از جوهر آموزش کم بهره است.

نوروزیان آمار طلاق در کشور را بالا و روبه رشد دانست و گفت: متاسفانه جلوی رشد طلاق در کشور گرفته نشده است و از هر 100ازدواج 12 مورد به جدایی منتج می‌شود، 12 درصد هم با مشکل کنار هم زندگی می کنند و دقیقا به همین اندازه دچار طلاق روانی گشته که شاید یکی از دلایل روابط بیرون از خانه باشد.

این روانشناس مسائل اقتصادی را دامن زننده مولفه های پیرامونی زندگی مشترک دانست و گفت: توان مدیریت این مشکل وجود دارد و راه آن آموزش است که کم رنگ است.

نوروزیان بیان داشت: چالش های زندگی مشترک نباید به مشکل و مشکل نیز نباید به بحران تبدیل شود.

وی چالش زندگی مشترک را از نگاه خود 5 محور دانست که اولا باید شناخته شوند و سپس شیوه مدیریت آن از سوی زوجین یادگرفته شود اعتماد در زندگی زناشویی چون رانندگی است که در همه شرایط باید تداوم داشته باشد و از بین نرود.

وی افزود: زوج هایی که می گویند 15 سال از زندگی مشترکشان گذشته و می گویند ما به هم اعتماد داریم، باید حواسشان جمع باشد چرا که اعتماد همواره مورد چالش است.

وی تطبیق با تفاوت ها را چالش دوم زندگی مشترک برشمرد و گفت: مردان و زنان در نگرش و روان با هم متفاوتند که باید به این شناخت برسند. شناخت تفاوت ها موجب چالش کمتر در زندگی می‌شود.

چالش‌های زندگی حل شدنی نیستند و به مدیریت نیاز دارند

وی تغییر و مداواگری با آن را دیگر چالش زندگی مشترک برشمرد و گفت: تغییر لازمه زندگی مشترک است که باید با مدارا همراه باشد.

نوروزیان تعادل بین وابستگی و استقلال را یکی دیگر از چالش های زندگی مشترک برشمرد و افزود: وابستگی در زندگی مشترک مثبت ارزیابی نمی‌شود و یک مشکل خاص است، در زندگی مشترک باید بتوانیم مستقل بودن را همراه وابستگی تمرین کنیم.

این روانشناس صمیمیت را چالش پنجم دانست و گفت: در طول زندگی باید بر صمیمیت دو طرف اضافه شود که متاسفانه چنین نیست و نیاز به ساز وکارهایی برای مدیریت آن‌ها از جمله آموزش اصول زندگی دارد.

وی چالش‌های زندگی را چون خش دانست که حل شدنی نیست بلکه باید مدیریت شود و با نگاه مدیریتی به چالش در فرایندی آموزشی می توان موفق بود.

وی اکثر جدایی ها را محصول کم سوادی در حوزه ازدواج برشمرد و با تاکید بر مباحث آموزشی در خانواده ها گفت: باید بپذیریم که نیازمند یادگیری هستیم همچنان که دین ما دعوت به آموزش می‌کند و اینکه در زندگی مشترک باید مسئله مدار باشیم نه هیجان مدار تا به حل مسائل نائل آییم و همچنین با تغییر نگرش در حوزه یادگیری آموزش فرایندها را بیاموزیم تا شاهد چالش های موجود در زندگی ها نباشیم.