به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، در دهه فجر سال جاری و با اعتباری بالغ بر 315میلیارد و 755 میلیون ریال، 4 پروژه برق در بخش های ‌ انتقال و فوق توزیع در نقاط مختلف استان مازندران به بهره‌برداری می‌رسد.

پست موقت 63/230 كیلوولت زاغمرز به ظرفیت 80 مگاولت آمپر و با هزینه ای بالغ بر 158 میلیارد ریال، خط دو مداره 230 كیلو ولت تغذیه كننده پست 63/230 كیلو ولت زاغمرز به طول 5 كیلومتر، مدار خط هوایی و 7/ كیلومتر خط كابلی با هزینه ای بالغ بر 53 میلیارد ریال، پست كمپكت 20/63 كیلو ولت زاغمرز به ظرفیت 40 مگاولت آمپر و با هزینه‌ای بالغ بر 25 میلیارد ریال و پست 20/63 كیلو ولت دابو و خط انشعابی تغذیه كننده به ظرفیت 80 مگاولت آمپر و طول خط دو مداره 1/ كیلومتر با هزینه‌ای بالغ بر 797 میلیارد و 55میلیون ریال به بهره برداری می رسند.

با بهره‌برداری از پروژه‌های فوق 200 مگاولت‌ آمپر به ظرفیت ایستگاه های انتقال و فوق توزیع و 8/5 كیلومتر مدار خط 230 و 63 كیلوولت به طول خطوط شبكه برق فشار قوی در استان مازندران اضافه می‌شود.

افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبكه انتقال و فوق توزیع، كاهش تلفات، تامین برق مورد نیاز و بهبود ولتاژ مشتركان و تامین مستمر و مطمئن برق در استان مازندران از اثرات اجرائی این پروژه‌ها است.