به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، استاندار مازندران گفت: همه باید برای ترویج ارزش ها امر به معروف و نهی از منكر كنند. ربیع فلاح جلودار در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منكر استان، با اشاره به این كه موضوع امر به معروف و نهی از منكر، یك مبحث كیفی، فرهنگی و اجتماعی است، خاطر نشان ساخت: باید عمیق تر به جنبه های مختلف این مبحث و راهبردهای عملی و موثر آن نگریسته شود. فلاح با بیان این كه منشاء آسیب های اجتماعی و روش های موثر ترویج معروف باید با كار كارشناسی شناسایی شود، بیان كرد: در حالی كه بیش از 30 درصد از دانش آموختگان استان بیكارند، نمی توان بی توجه به این موضوع برای حل معضلات اجتماعی برنامه ارایه نمود. نماینده عالی دولت در استان یاد آور شد: با اولویت توسعه مازندران، وارد استان شدم، لیكن همواره در تمامی جهت گیری ها به موضوع فرهنگ و تاثیر شكوفایی اقتصادی و رونق كسب و كار در تعالی اجتماعی نظر داشتم. وی با بیان این كه همواره از حاشیه پردازی اجتناب نموده ام و علیرغم این كه برخی به دنبال حاشیه سازی هستند، به وجود فضای هم دلی و هم افزایی در استان اعتقاد دارم، اظهار داشت: با وجود عالمان، فرهیختگان، دانشگاهیان و نیروهای انسانی كارآمد، موضوع بیكاری در مازندران حل خواهد شد و باید همه گروه ها در این راستا اهتمام نمایند. استاندار با بیان این كه نمی توان با برخورد، آسیب های اجتماعی را كنترل نمود و بلكه همه باید برای ترویج ارزش ها امر به معروف و نهی از منكركنند، تصریح نمود: باید از روش ها و شیوه های نغز، آموزنده و متحول كننده در گفتگوها و تذكرات لسانی بهره گیری شود. فلاح با اشاره به این كه از ظرفیت تشكل ها، رسانه ها و گروه های اجتماعی و فرهنگی در راستای ترویج معروف و نهی از منكر باید بهترین استفاده را نمود، اذعان كرد: از پژوهش ها و تحقیقات علمی و دانشگاهی برای آسیب شناسی انجام این فرایند به شكل جدی بهره گیری شود. استاندار با بیان این كه امر به معروف و نهی از منكر از اولویت های فرهنگی استان است و زمینه تعالی جامعه را فراهم می كند، خاطر نشان ساخت: باید برنامه ای جامع و اصولی برای مدیریت فرهنگی بیش از 16 میلیون مسافر در ایام نوروز امسال داشته باشیم.