به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، بزرگترین پیست موتور سواری استان مازندران در شهرستان نوشهر افتتاح شد.
این پیست به همت اداره ورزش و جوانان و هیات موتورسواری نوشهر در روستای علی آباد میر احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
در مراسم افتتاح این پیست قمی اویلی، فرماندار نوشهر، مهرعلی، رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری،  سعادتمند، مدیرکل ورزش و جوانان استان، آزادیان، بخشدار بخش مرکزی نوشهر و جمعی از ورزشکاران و موتورسواران و مردم ورزشدوست نوشهر حضور داشتند.