به گزارش روابط عمومی استانداری، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی استان با تاکید بر ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در دستگاه های دولتی، گفت: کارگروهی به ریاست معاون عمرانی استاندار برای بررسی و ساماندهی وضعیت مصرف انرژی در ادارات تشکیل شود.

وی یکی از مولفه های ارزیابی عملکرد مدیران را میزان موفقیت آنها در به ثمر رساندن مصوبات سفرهای دولت به استان دانست و افزود: بودجه مربوط به مصوبات سفر سوم دولت باید در بودجه امسال و سال آینده دستگاه ها لحاظ شود.
 
طاهایی با تقدیر از مشارکت دستگاه های اجرایی در طرح هجرت تابستان گذشته، تصریح کرد: میزان مشارکت دستگاه های اجرایی استان در تابستان امسال ۲۷ درصد بود که باید در سال آینده به ۵۰ درصد افزایش یابد.

استاندار مازندران از همه مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست تا با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی تحصیلکرده و شرایط مناسب اقلیمی استان، در مسیر ایجاد مشاغل تولیدی در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی و شیلاتی گام های اساسی بردارند.

طاهایی بیان داشت: در شرایط حساس کنونی، وظیفه همه ما این است که با به کارگیری همه امکانات موجود، دولت را در راه دستیابی به اهدافش یاری دهیم.

وی هم چنین از انعقاد قرارداد احداث کارخانه زباله سوز ساری با شرکت چینی در آینده ای نزدیک خبر داد.

افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات سال ۹۰


معاون برنامه ریزی استاندار مازندران نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ ۲۱۵ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سال آینده، گفت: این میزان اعتبار نسبت به سال جاری ۲۰ درصد افزایش داشته است.

ولی الله فرزانه بیان داشت: دستگاه های اجرایی باید هر چه زودتر سند صرفه جویی خود را تدوین کرده تا با کسری مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم نیز موجودیت شورای برنامه ریزی استان به عنوان متولی هماهنگی و هدایت بودجه استان ها تصویب شد.