به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری، جمال باقری رییس كمیسیون بهداشت و نظارت شورای اسلامی شهر ساری گفت: در جلسه ای كه با حضور معاون عمرانی استاندار، شهردار ساری، مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان و نمایندگان شركت های تی تی اس و سدید برگزار شد، قرار داد استقرار این كارخانه منعقد شد.

وی گفت: طرف قرار داد با شركت های مجری، شهرداری ساری است والبته نماینده استانداری نیز قرارداد مزبور را امضا خواهد كرد.

به گفته باقری این پروژه با 30میلیارد تومان اعتبار، معادل 27میلیون دلار اجرا می شود، همچنین 60درصد اعتبار این پروژه توسط استانداری از محل اعتبارات وزارت كشور و محیط زیست تامین و 40درصد بقیه را شهرداری در چهار قسط و در مدت چهار سال پرداخت می كند.

رییس كمیسیون نظارت و بهداشت شورای اسلامی شهر ساری خاطرنشان كرد: این كارخانه با دو خط زباله سوز200تنی فعالیت خواهد كرد و هر خط دو مگاوات ساعت انرژی تولید می كند.

در جلسه ای كه به همین دلیل با حضور استاندار در استانداری تشكیل شد، مقرر شد استانداری برای وصول مبلغ مورد اشاره در سفر سوم هیأت دولت به استان پیگیری و در وجه شهرداری ساری كارسازی کند تا این قرار داد منعقد شود.