به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان، دکتر حسین جلاهی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گفت: بر اساس ماده 86و 97قانون برنامه چهارم، بار اختلالات روانی می بایست در طول پنج سال 10درصد کاهش یافته و موارد خودکشی در مناطقی که میزان آن بالاتر از متوسط کشوری است به 6در 100هزار نفر کاهش یابد که در این راستا اداره سلامت روان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به طراحی پروژه پیمایش کشوری سلامت روان کرده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح از هفته اول دی لغایت پایان بهمن سال 1389در سطح کشور و هم‌زمان در استان مازندران اجرایی شده است، تعیین میزان استفاده از خدمات سلامت روان و انواع آن ها در جمعیت 15تا 64سال کشور، تعیین هزینه های ابتلا به اختلالات روانی و نحوه پرداخت آن، تعیین شیوع اختلالات روانی 12ماه گذشته در جمعیت 15تا 64سال کشور و تعیین میزان شدت اختلالات روانی در جمعیت 15تا 64سال کشور را از اهداف آن خواند.

دکتر جلاهی درباره روند اجرایی طرح پیمایش ملی سلامت روان افزود: این طرح در گستره کشوری شامل 9هزار و 150نمونه (یک هزار و 525 بلوک) و به ازای هر 42نمونه (7بلوک) دارای یک تیم پرسشگری است. حجم نمونه در هر استان و هر شهرستان به تناسب جمعیت تعیین شده و هر بلوک شامل 6خانوار است که از سرخوشه شروع می شود و با اولین خانوار سمت راست ادامه می یابد تا 6خانوار واجد الشرایط برای تکمیل پرسشنامه در دسترس قرار گیرند.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای 53بلوک، 318 نمونه و 8تیم پرسشگری است و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تخصصی است که صرفا توسط روانشناسان بالینی دوره دیده که کارشناسان منتخب سلامت روان استان هستند تکمیل خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: این طرح دارای دو مرحله است؛ مرحله اول طرح تکمیل پرسشنامه برای همه افرادی است که براساس کد پستی در چرخه شناسایی قرار گرفته اند و مرحله دوم شامل کسانی است که دارای سابقه اختلالات روانپزشکی بوده و در مرحله اول شناسایی شده اند، در این مرحله پرسشنامه مربوط به خدمات سلامت روان، برای آنان تکمیل خواهد شد.

در طرح پیمایش ملی سلامت روان، میزان استفاده مردم از خدمات بهداشت روان و انواع آن ها در جمعیت 15تا 64 سال کشور و میزان هزینه های ابتلا به اختلالات روانی و نحوه پرداخت آن بررسی شده و میزان شیوع اختلالات روانی 12ماه گذشته در جمعیت 15تا 64 سال کشور ارزیابی می شود همچنین در این طرح میزان شدت اختلالات روانی نیز در جمعیت 15تا 64 سال کشور بررسی خواهد شد.