به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، سید ابراهیم حسینی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابل اظهار داشت: آغاز طرح هدفمندكردن یارانه ها، شروع و ترویج زیباترین معروف و اجرای آن در سطح جامعه اسلامی قلمداد می شود.

وی افزود: صرفه جویی و مصرف بهینه، همواره منطبق با آموزه های غنی دینی از جایگاه رفیع برخوردار است، خروجی محوری این طرح بنیادی اقامه معروف است.

این مسوول فرهنگی گفت: فاصله گرفتن از منكر اسراف و فرهنگ سازی در راستای ترویج معروف (صرفه جویی و مصرف بهینه) در دستور كار محوری طرح هدفمندكردن یارانه ها قرار دارد، این طرح با پشتوانه علمی و نگاه بلند صاحب‌نظران علم اقتصاد افق های روشن توسعه پایدار را نشانه گرفته است.

حسینی گفت: بلند نظری در هر امری به‌خصوص در اموری كه منافع جمعی مدنظر است یك وظیفه عمومی محسوب می شود. داشتن برنامه و هدف شاخصه اصلی بالندگی و توسعه در یك كشور محسوب می شود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابل ادامه داد: چشم‌انداز علمی این طرح كه به‌صورت عملی آزمون خویش را در سایر كشورها با موفقیت پشت سر نهاده است، آثار ماندگار و با بركت خویش را در همه زمینه ها به منحصه ظهور خواهد رساند.

وی در پایان حمایت از این طرح را ضروری عنوان كرد و از آن به عنوان یك فرصت بزرگ اقتصادی یاد كرد.