در جلسه مشتركی با حضور استاندار مازندران و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، راه های توسعه فعالیت های اقتصادی در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، در این نشست عباس صالح زاده، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های مازندران، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مدیركل كمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و مسئول بنیاد مستضعفان استان گزارشی از ظرفیت و قابلیت های خود را برای توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان ارائه نمودند.
در ادامه این جلسه ربیع فلاح، استاندار مازندران، با اشاره به ضرورت هماهنگی برای استفاده درست و منطقی از ظرفیت های استان، گفت: سازمان همیاری شهرداری های استان یكی از مراكزی است كه می تواند به عنوان یك سازمان اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و بازار كار فعالیت های خوبی را تدوین و اجرا نماید. 
وی تاكید كرد: این سازمان می تواند از تمامی ظرفیت های خود برای توسعه فعالیت های اقتصادی، تجاری و بازرگانی استفاده نماید.
مقام عالی دولت در استان افزود: ما انتظار داریم بنیه مالی سازمان همیاری شهرداری ها تقویت شود و دستگاه های اجرایی دیگر هم می توانند از این فرصت و ظرفیت برای تحقق فعالیت های اقتصادی بهره ببرند.
وی با اشاره به ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در استان گفت: هم امنیت سرمایه گذاران را فراهم می نماییم و هم از آنان حمایت می كنیم.
استاندار مازندران خواستار هم افزایی همه دستگاه های اجرایی برای پیشبرد فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در استان شد و گفت: سازمان همیاری همسو با توسعه استان حركت كند و فعالیت های آن باید توسعه یابد.
در این جلسه مقرر شد به منظور همكاری بیشتر دستگاه های اجرایی برای توسعه فعالیت های اقتصادی تفاهم نامه هایی امضاء و اجرایی شود.