سرپرست دانشگاه مازندران در افتتاحیه یازدهمین بزرگداشت هفته پژوهش با بیان اینكه علم و فناوری منشأ قدرت و ثروت است اظهار داشت: پژوهش به گفته پروفسور هانس كریس (استاد دانشگاه آكسفورد) دیدن چیزی است كه دیگران نمی توانند ببینند و اندیشیدن درباره چیزی است كه دیگران نمی توانند بیندیشند.

دكتر احمدپور گفت: دیدن هر آنچه همه از دیدن آن ناتوانند نیازمند دیدی عمیق و موشكافانه است و این از طریق كنش ها و واكنش های آموزشی علمی در شرایط محیطی مناسب به ویژه از سوی استعدادهای برجسته و نخبگان جامعه میسر می شود بنابر این پژوهش در دنیای امروز فعالیتی جدی و ضروری است، زیرا نتیجه آن علم و فناوری است و از این رو منشأ قدرت و ثروت هستند.

وی با بیان اینكه تحقیق و پژوهش به عنوان زیر مجموعه ای از نهاد علم، زیر بنای توسعه در عصر اطلاعات است اظهار داشت: اساساً هر جامعه ای برای برنامه ریزی در سطح خرد و كلان و گذر موفقیت آمیز از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانایی محور و اطلاعاتی، ناگزیر از ساماندهی و مدیریت كارآمد و اثربخش امور پژوهشی است.

دكتر احمدپور در ادامه سخنان خود بیان كرد: موفقیت روز افزون علم در شناخت جهان هدفدار و قانونمند با تكیه بر ابتكارات و خلاقیت های به ودیعه نهاده شده از سوی خداوند متعال در وجود بشر و بهره برداری از قدرت شگرف اندیشه آدمی، صورت گرفته است.

سرپرست دانشگاه مازندران اذعان داشت: تحولات زندگی بشر در قرن بیستم نشان از گسترش روزافزون اهمیت علم و تحقیق داشت به ویژه در نیمه دوم این قرن كشورهای صنعتی و در حال توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فناوری و شتاب دهی برای توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقویت و ارتقای بخش تحقیق کرده اند و از این روست كه می توان گفت بین پیشرفت بخش تحقیق و شتاب توسعه فراگیر و پایدار در هر كشور ارتباط مستقیم برقرار است.

دكتر احمدپور با ذكر اینكه اكنون در ابتدای قرن بیست و یكم قرار داریم و باید خود را برای چالش های فرا روی آماده كنیم تصریح كرد: كشور ما در آستانه این قرن مثل سایر كشورها با مشكلات اقتصادی همچون تركیب جمعیتی جوان، وابستگی به درآمد، بیكاری و... مواجه است كه یافتن راه حل های پایدار برای مشكلات اقتصادی مستلزم تعریف و ارائه الگو و مدل توسعه ملی سازگار با فرهنگ، تاریخ و خصوصیات نهادی در هویت هر ملت است و این مهم بدون انجام پژوهش های گسترده و مبتنی بر اصول علمی دست نیافتنی است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود گفت: نقش پژوهش در توسعه همه جانبه و پایدار برجسته و انكارناپذیر است كه می توان آن را بدون تردید نیروی محركه توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه دانست و در دنیای امروز زندگی انسان ها همواره تحت تأثیر تغییرات است و به منظور كنار آمدن با این متغیرها به خلاقیت و نوآوری نیاز دارد و برای اینكه هر ایده خلاق امكان ظهور عینی یابد لازم است كه به طور علمی آزمون شود و این امر بیشتر در قالب انجام طرح های پژوهشی در تحقیقات امكان پذیر است.

احمدپور همچنین ادامه داد: افزایش توان تحقیقاتی از امور راهبردی كشورهاست و در كشورهای پیشرفته در این خصوص سیاست گذاری و سرمایه گذاری قابل توجهی ملاحظه می شود و جهان امروز به تأثیر تحقیق و پژوهش در شكوفایی علمی و فنی باور كرده است.

وی گفت: بدیهی است عدم توجه برخی كشورها به امر پژوهش و تحقیق با وجود دارا بودن منابع و امكانات فراوان از جمله ذخایر انرژی و نیروی انسانی مستمر و پویا سبب شده است كه در عرصه اقتصاد و بازار تجارت جهانی، كشورهای صنعتی نبض اقتصاد و صنعت را در اختیار خود بگیرند، به همین سبب چون تحولات فناورانه به طور تصاعدی رشدی كمتر، از جنبه های مختلف فاصله عمیق بین كشورهای توسعه یافته و كشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.

احمدپور در ادامه سخنان خود بیان کرد: اگر تولید بر پایه نتایج حاصل از تحقیقات و طرح های پژوهشی معتبر همراه با برنامه ریزی اصولی انجام شود، محصولات تولیدی كشورها به لحاظ كیفیت مطلوب در سطح بازارهای بین المللی با تولیدات دیگر كشورها رقابت می كنند.

وی با اشاره به اینكه در چهار دهه گذشته نقش تحقیق و توسعه در رشد و بهره وری عوامل تولید اقتصاد مورد توجه جدی قرار گرفته است افزود: بهبود بهره وری به عنوان یكی از كارآمدترین روش های افزایش نرخ رشد اقتصادی مورد توجه بیشتر برنامه ریزان و سیاست گذاران در كشورهای مختلف بوده و سرمایه گذاری های بسیار زیادی در این خصوص انجام داده اند.

دكتر احمدپور گفت: با توجه به نقش بسیار مهم ارتقای بهره وری تأمین رشد اقتصادی برنامه ریزان و سیاست گذاران كشور در برنامه چهارم توسعه به بهره وری توجه خاصی کرده و در ماده 5 قانون این برنامه مقرر شده است، بهره وری كل عوامل بطور متوسط سالانه 5/2 درصد افزایش یابد و سهم آن تأمین رشد اقتصادی به 3/31 درصد برسد.

وی افزود: ما باید جایگاه علمی ایران را در جهان اسلام و در پژوهش های جهانی به سرعت افزایش دهیم. آنچه كه امروز در آئینه آمار وجود دارد متأسفانه كشورهای اسلامی وضعیت مطلوبی در تولید علم ندارند.

دكتر احمدپور در ادامه سخنان خود به نارسائی اجرایی رسمی در زمینه های تحقیق پژوهشی اشاره كرد و گفت: ما در مسائل فرهنگی با مشكلاتی نظیر مشكلات مالی، ضعف مدیریت، ضعف ارتباطات و ضعف نیروی انسانی مواجه هستیم.

سرپرست دانشگاه مازندران در پایان سخنان خود عملكرد پژوهشی دانشگاه مازندران را تا پایان آبان ماه 1389 ارائه داد.