به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، کشت جو در اراضی میان بند و کوهستانی استان مازندران ادامه دارد و تا پایان آذر امسال کشت جو دیم در سطح 32هزار هکتار و جو آبی در سطح 14هزار هکتار (در مجموع 46هزار هکتار) انجام گرفته و پیش بینی می شود این مقدار سطح زیر کشت به 50هزار هکتار نیز افزایش یابد.

همچنین چین اول برداشت شبدر برسیم در اراضی شالیزاری استان با عملکرد مطلوب به اتمام رسیده و سطح سبز شبدر لاکی نیز در اراضی میان بند و کوهستانی استان مطلوب است.

باقلا در اراضی شالیزاری استان به اتمام رسیده و در اراضی زودکاشت نیز در مرحله 4-3 برگی است.