به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، تاکنون بالغ بر 27هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان مازندران با استفاده از یارانه دولتی و تسهیلات بانکی به سیستم های آبیاری تحت فشار قطره ای و بارانی مجهز شده است که از مجموع این سطوح، 8هزار و 500هکتار زیر پوشش آبیاری بارانی و بالغ بر 18هزار و 500هکتار تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار گرفته است.

در سال زراعی جاری نیز بالغ بر 16هزار و 550میلیون ریال به عنوان کمک های فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار اختصاص یافته که تاکنون بیش از 500هکتار طرح اجرا شده و حدود 400هکتار نیز در دست اجرا است.

همچنین با استفاده از اعتبارات دولتی 50درصد هزینه اجرای طرح به صورت یارانه و 50درصد نیز به صورت تسهیلات بانکی با بهره 12درصد پرداخت می شود.

خُرد و کوچک بودن اراضی و مالکیت آنان که باعث تعدد بهره برداران و افزایش هزینه در واحد سطح شده، عدم داشتن مجوز بهره برداری بسیاری از چاه‌های کم عمق استان، پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان که منوط به ضامن معتبر و فاقد بدهی است و مشکل تأمین آب برای باغات و اراضی شیبدار استان که از مناطق مستعد اجرای طرح بوده از جمله مسایل و مشکلات اجرای طرح آبیاری تحت فشار در استان است.