به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، دكتر صلاحی رییس سازمان بسیج اساتید كشور در این همایش درباره مأموریت بسیج اساتید دانشگاه‌ها اظهار داشت: بسیج اساتید دانشگاه‌ها با دو هدف جنگ نرم و كمك به تولید علم یا جنبش نرم افزاری در حال گسترش بیش از پیش است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود گفت: در بحث تولید علم 2كار عمده باید انجام دهیم كه برنامه اول آن ایجاد حلقه های بحث و گفت‌وگوی علمی در دانشگاه‌های كشور با هدایت اساتید بسیجی و برنامه دوم آن تشكیل انجمن های علمی در دانشگاه‌ها است.

رییس سازمان بسیج اساتید كشور ادامه داد: هنگامی كه تشكیل و تثبیت این انجمن های علمی تحقق پیدا كرد دو نتیجه مثبت در پی خواهد داشت كه اولین نتیجه مثبت آن انتشار مجله پژوهشی توسط مؤسسان انجمن علمی است و دومین نتیجه آن این است كه این انجمن ها به عنوان اتاق فكر مشاوران و نظارت کنندگان در نهادهای دولتی به كار بپردازند.

در پایان این همایش شركت كنندگان با حضور در مزار شهدای گمنام دانشگاه مازندران با آرمان‌های یادگاران 8سال دفاع مقدس و امام شهیدان بیعت كردند.