به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، رییس گروه مشاوران جوان ناحیه 2شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به جلسه هدفمندکردن یارانه های گندم، آرد و نان استان مازندران مقرر شد شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2تا تاریخ 10دی امسال نسبت به تخصیص کد جام برای واحدهای خبازی آزادپز دارای پروانه کسب اقدام نماید تا واحدهای مزبور نسبت به خرید آرد از طریق شبکه اقدام کنند.


فریدون امیریان همچنین به راه اندازی سامانه پیامک برای سفارش آرد مورد نیاز واحدهای خبازی اشاره کرد و افزود: با توجه به راه اندازی سامانه پیامک شماره 30001394 توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 تمامی متصدیان واحدهای خبازی استان قادر خواهند بود با ارسال پیامک به شماره مذکور نسبت به سفارش میزان آرد مورد نیاز ماهیانه خود اقدام کنند.


عضو ستاد هدفمندکردن یارانه‌های گندم، آرد و نان استان مازندران تصریح کرد: اگر سالانه یک درصد ضایعات نان را کاهش دهیم 44میلیارد ریال کاهش هزینه خواهیم داشت.


امیریان با اشاره به اینکه مردم با یارانه دریافتی می توانند مصرف نان خود را مدیریت کنند اظهار داشت: مردم با درک این موضوع مشارکت حداکثری در هدفمند سازی یارانه ها خواهند داشت.