به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، هوشنگ ملایی، اعتبارات ملی- استانی در بخش پروژه‌های آبرسانی را 530 میلیارد ریال اعلام كرد و گفت: تاكنون 30 درصد این اعتبارات تخصیص داده شده است و در بخش اعتبارات استانی نیز از مجموع 160 میلیارد ریال حدود 27 درصد آن اختصاص یافته است.

در مورد مهمترین پروژه‌های آبرسانی كه طی شش ماهه گذشته اجرایی شده‌اند، اظهارداشت: پروژه‌های آبرسانی بشاگرد، احمدی، گروک، آبرسانی به رویدر و روستاهای حومه و آبرسانی به شهرهای تخت و قلعه قاضی و روستاهای حومه در مجموع با اعتباری معادل یک هزار و 25 میلیارد ریال اجرایی شده اند. 

ملایی در ادامه با اشاره به اینكه؛ كل واحدهای مسكن مهر استان در بخش آب و فاضلاب 55 هزار است، گفت: تاكنون انشعابات آب 15 هزار واحد مسكن مهر استان نصب شده که تا پایان امسال انشعاب 15 هزار واحد دیگر نیز واگذار و نصب می‌شود.
 
وی تصریح كرد: كل اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها در بخش آب 777 میلیارد ریال و در بخش فاضلاب 504 میلیارد ریال است.

وی تصریح كرد: به منظور انجام به موقع تعهدات پروژه‎های مسكن مهر نیازمند اعتبار سالیانه 150 میلیارد ریال در بخش آب و تامین مالی سالیانه 170 میلیارد ریال در بخش فاضلاب طی دو سال آینده هستیم.