به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: شرایط اقلیمی استان هرمزگان به گونه‌ای است که بیش از یک میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار هکتار از اراضی استان در زمره اراضی بیابانی قرار گرفته كه یکی از راهکارهای موثر جهت جلوگیری از تخریب و گسترش بیابان استفاده از مشارکت مردم در احیای اراضی بیابانی است، به عبارتی پایداری فعالیت‌های اجرایی در جایی که مردم با انگیزه در احیای و بهره برداری از آن حضور نداشته باشند، فاقد ضمانت لازم خواهد بود.
 
در ادامه افزود: با واگذاری اراضی بیابانی با شرایط سهل و ویژه به اهالی هر منطقه و ترغیب حس مالکیت در آن‌ها و فراهم کردن امکانات مالی لازم از طریق تسهیلات بانکی در قالب طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و عمرانی که توسط ارگان‌های دولتی مطالعه و تدوین می‌گردند به عملیات زراعت و کشت گونه‌های جنگلی و مرتعی اقدام کنند. 

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه گفت: مشارکت در احیای پوشش گیاهی اراضی بیابانی به‌صورت واگذاری در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع است که تاکنون 1000 هکتار از اراضی بیابانی از طریق مشارکت مردمی در سطح شهرستان‌های میناب، سیریک و بندرلنگه احیا شده است.