به گزارش برنا از هرمزگان، رقابت‌های گروه (الف) نیز به صورت همزمان، به میزبانی بندرعباس آغاز شده که پنج تیم نوین کشاورز، کاله، باریج اسانس، الومینیوم بندرعباس، پیشگامان کویر یزد در غیاب تیم پیکان در آن حضور داشتند و مسابقات در سالن فجر بندرعباس پیگیری شد و در پایان پنج روز برگزاری مسابقات تیم‌های نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان و کاله مازندران توانستند با پیشی گرفتن از آلومینیوم المهدی و پیشگامان کویر یزد جواز حضور در مرحله دوم این مسابقات را کسب کردند. 

گفتنی است در مسابقات منطقه یک تیم‌های نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان و کاله مازندران جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کردند.


نتایج روز نخست این رقابت‌ها به قرار زیر است:

نوین کشاورز 3- کاله صفر (25- 14، 25- 18 و 25- 15)

باریج اسانس 3- آلومینیوم بالمهدی هرمزگان صفر (26- 24، 25- 16 و 27- 25)

نوین کشاورز 3- پیشگامان کویر یزد صفر (25-13، 25- 16 و 25- 15)

نتایج دومین روز به قرار زیر است:

کاله 3- پیشگامان یک ( 25- 16، 21- 25، 25- 20 و 25- 13)

نوین کشاورز 3- آلومینیوم المهدی هرمزگان صفر (25- 18، 25- 16 و 25- 18)

نتایج سومین روز به شرح زیر است:

تیم های نوین کشاورز3- و باریج اسانس صفر (25 بر 15 ،25 بر 17 و 25 بر 22 )

آلومینیوم المهدی هرمزگان3-پیشگامان کویر یزد یک( 22 بر 25، 25بر15 ، 25بر13 و 25بر18)

نتایج چهارمین روز به شرح زیر است:

کاله 3 - 2 آلومینیوم المهدی (17-25 ، 23-25 ، 25-13 ، 25-18 و 15-12)

نتایج پنجمین روز به شرح زیر است:

کاله صفر - 3 باریج اسانس (15-25 ، 18-12 و 10-25)