به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان به نقل از روابط عمومی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان، مدیر مراکز آموزشی ستاد احیای امربه معروف گفت: اینکه انتظار داشته باشیم فقط جمعیّت کوچکی امر به معروف کنند و خود و جامعه، ساکت و نظاره گر باشد نه نظارت کننده، نه تنها اصلاحاتی صورت نخواهد گرفت بلکه بیشترین آسیب را به جامعه و ارزش‌های خود خواهیم زد.

محمدی خاطرنشان کرد: وقتی که فلسفه وجودی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه صیانت و حمایت از ارزش‌ها ست و با انجام آن سلامت، امنیت و توسعه اجتماعی برقرار میشود پس باید این فریضه به عنوان یک ارزش مطرح و ترویج شود که این هدف با کار سلبی و ایجابی، تعویض شاخص‌ها، اقدام سلیقه‍ای و عجولانه و طرح‌های موقتی محقق نخواهد شد.

وی افزود: امر به معروف ونهی از منکرکار نرم افزاری است و مصادیق و فرآیند آن نیاز به مطالعه و باز نگری و برنامه ریزی کلان دارد.

الهام محمدی هزینه علمی، نرم افزاری و فرهنگی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را یک سرمایه گذاری اجتماعی دانست و تصریح کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به عنوان بازوان علمی ستاد احیای امربه معروف و رکن اساسی توسعه فرهنگی باید به قطب علمی وفرهنگی امربه معروف تبدیل شوند و با استفاده از فکر، اندیشه و تعامل دانشجویان و اساتید و فعالسازی شوراهای امربه معروف دانشگاه و هسته های علمی فرهنگی دانشجویی برنامه ریزی راهبردی در نهادینه نمودن فرهنگ امربه معروف و نظارت عمومی داشته باشند.

مدیرمراکز آموزشی ستاد بیان داشتند: شوراهای امر به معروف و نهی ازمنکر مراکز علمی وآموزشی به مثابه مرکز اندیشه و راهبردی امربه معروف، هدایت توان علمی در جهت آسیب شناسی فرآیند امر به معروف، شیوه شناسی و ارایه راهکارهای عملی نهادینه کردن آن، فراهم کردن بستر و زمینه مناسب نظارت همگانی بر دانشگاهیان، انجام برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متناسب با شاخص‌های دانشگاهی با هدف ترویج این واجب الهی دنبال خواهندکرد که امید است این برنامه‌ها زمینه ساز و ضامن وظیفه شناسی، کارآمدی، پویایی و حضور ونظارت همه جانبه دانشجویان و جوانان گردد.