به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، درویش خواه در ادامه گفت: جنگل‌های مانگرو اکوسیستم‌هایی تالابی از اجتماعات ساحلی مناطق حاره‌اند که نه به خشکی تعلق دارند و نه به دریا بلکه ارمغان مشترک دریا و خشکی به شمار می‌روند. مانگرو در اصل یعنی درخت شناور ایستاده و ریشه آن پرتقالی است، (مانگ = درخت شناور، گرو= ایستاده)، اکوسیستم‌های جنگل‌های مانگرو ویژه مناطق حاره‌اند و معمولا با واژه‌هایی مانند زیستگاه‌های حیاتی، منحصر به فرد، حفاظتی، همیشه بهار و ... توصیف می‌شوند و این صفات حاکی از اهمیت آن‌ها از جنبه‌های بوم شناختی، زیست محیطی، زیبا شناسی است.

وی در ادامه افزود: جنگل‌های مانگرو در قاره‌های آسیا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه وجود دارند، طبق آمار فائو سطح کل جنگل‌های مانگرو در جهان 530/16 میلیون هکتار برآورد گردیده است و تنها 55 کشور در دنیا واجد سطوح وسیعی از این جنگلها می باشند . از نظر وسعت جنگلهای مانگرو ایران در دنیا رتبه 43 و در آسیا جایگاه 10 را دارد. درحاشیه خلیج فارس،کشور ایران بیشترین سطح جنگل‌های طبیعی مانگرو درسواحل ایران رویش دارد . استان هرمزگان نیز با بیش از 20000 هکتار، دارای بیشترین سطح این جنگل‌ها، در کشور است.

درویش‌خواه در ادامه تصریح کرد: از ابتدای برنامه چهارم توسعه کشور که اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل‌های مانگرو کشور آغاز شده است تاکنون، به میزان 4000 هکتار از سطح این جنگل‌ها احیاو غنی سازی وبیش از2000 هکتار نیز به سطح آن افزوده شده است.