به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، عبدالمجید مقصودی با بیان اینکه تاکنون بیش از ده بندر از 22 بندر صیادی استان به بخش غیر دولتی واگذار شده است تصریح کرد: در حدود ده هزار صیاد با بیش از 390 شناور صیادی کلاس لنج و بالغ بر 900 شناور کلاس قایق از این بنادر بهره‌برداری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ده بندر صیادی از قبیل بندر باسعیدو،بندر حسینه،کنگ و...تاکنون به بخش غیر دولتی واگذار شده است تصریح کرد:در آینده ای نزدیک شاهد واگذاری تعداد دیگری از بنادر صیادی شیلات هرمزگان به بخش های غیر دولتی خواهیم بود.

مقصودی فعال شدن تعاونی‌ها و افزایش مقبولیت اجتماعی(خودباوری)، اشتغال‌زایی چندین نفر توسط تعاونی‌ها، بهینه‌سازی هزینه‌های بندری، تسریع در ارائه خدمات و نگهداری بندر و جذب هرچه بهتر سرمایه گزاران را از اهم زایای این مهم خواند.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان هرمزگان با شاره به اصل 44 قانون اساسی مهترین اهداف این طرح را كاهش بار مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، کاهش بار مالی(هزینه های) دولت،افزایش درآمدهای دولت، افزایش اشتغال در بخش غیر دولتی،کمک به رشد اقتصاد ملی و ایجاد انگیزه و ارتقاء كارآیی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواند.
 
وی خاطر نشان شد قبل از انجام واگذاری فعایت‌های و تصدی گری شیلات در این بنادر بیش از 40 عنوان بوده است که با انجام این واگذاری‌ها به کمتر از 10 عنوان تقلیل یافته است.