به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، مدیرعامل شركت فولاد هرمزگان در این جلسه گفت: یكی از مهمترین كارهایی كه باید در جهت كاهش حوادث شركت انجام شود فراهم آوردن شرایط ایمن كاركنان است چرا كه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه شركت است .

مرتضی آقاجانی افزود: افزایش ضریب اطمینان استاندارد عامل مهمی است كه علاوه بر تاثیر مستقیم بر حفظ نیروی انسانی و كاهش هزینه ها بر مسائل فنی نیز تاثیر می گذارد و درضمن، انگیزه های لازم جهت ادامه فعالیت نیروی انسانی را نیز ارتقاء می بخشد .

وی با اشاره به اهمیت ثبت حوادث ادامه داد: هر حادثه ای كه در شركت اتفاق می افتد می بایست بخوبی ثبت گردد تا بعدها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ضمن كسب تجربه برای ادامه فعالیت ها در دستیابی به ارتقا شاخص های ایمنی و سلامت كاركنان و كاهش حوادث گام برداشته شود . 

آقاجانی با بیان اینكه همواره روش های پیش گیری به مراتب آسان تر و دارای هزینه بسیار كمتری نسبت به رفع عوارض ناشی از حوادث است اظهار داشت: تمامی افراد باید اصول ایمنی را در هرنوع فعالیتی و در هر جایگاهی سرلوحه كار خود قرار دهند .

وی ابراز داشت : به كارگیری اصول علمی ، فنی و تجربی در زمینه تامین شرایط ایمنی، حفاظتی و بهداشت محیط كار می تواند، احتمال بروز حادثه را به حداقل رساند. در این صورت است كه قادر خواهیم بود نیروی انسانی را كه ارزشمندترین عامل در انجام كار است به عنوان یك سرمایه ملی حفظ كنیم و از هدر رفتن سرمایه هایی كه می توانند در افزایش و ارتقای كیفیت تولیدات صنعتی نقش تعیین كننده ای داشته باشند جلوگیری نماییم .
رییس ایمنی و آتش نشانی شركت فولاد هرمزگان در ادامه گفت : در سال 91 ، به میزان 5 هزار و 936 نفر ساعت آموزش ایمنی تخصصی در شركت فولاد هرمزگان برگزار شد كه بطور متوسط 88% پرسنل در این دوره ها مشاركت داشتند.
 
امید است با پیگیری مسئولین و برنامه ریزی های واحد آموزش در سال جالجاری تعداد دوره های بیشتری برای پرسنل تدارك دیده شود و هم به همكاری و هماهنگی مسئولین واحد تعداد بیشتری از پرسنل در این دوره ها مشاركت کنند.
مجید نادری بیان کرد: در همین راستا در سال 91 به میزان 9 هزار و 414 نفر ساعت آموزش بدو استخدام برای نیروهای تازه وارد، شامل نیروهای شركتی و پیمانكار نیز برگزار شد.