به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، در این آیین دو هزار و 680 متر شبکه فشار متوسط هوایی، 388 متر شبکه فشار متوسط زمینی و 8 دستگاه چراغ روشنایی معابر در مجموع با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 656 میلیون ریال افتتاح شد.