به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، نخستین جلسه کارگروه مشورتی مطبوعات استان هرمزگان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، مدیران مسئول نشریات استان هرمزگان، مدیران نمایندگی خبرگزاری ها در استان هرمزگان و سرپرستان روزنامه‌های سراسری در هرمزگان تشکیل شد.

فرشاد محمدی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در این جلسه با بیان اینکه کارگروه مشورتی مطبوعات هرمزگان یک نهاد صنفی جدید نیست، عنوان کرد: با توجه به سیاست تعاملی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، این اداره کل در نظر دارد تا در تصمیمات خود در حوزه مطبوعات از نظرات کارشناسی بدنه مطبوعات هرمزگان استفاده کند.

وی ادامه داد: ایجاد معاونت تخصصی مطبوعات، کارآمدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در حوزه مطبوعات را افزایش داده و بر این اساس فعالیت های خوبی در این حوزه در حال شکل گیری است.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان همچنین با اشاره به آخرین وضعیت احداث چاپخانه مطبوعات در هرمزگان، افزود: شرایط فنی این چاپخانه باید مورد تایید قرار گیرد و تا زمانی که این چاپخانه تاییدیه فنی لازم را کسب نکند، پروانه و مجوز کار برای آن صادر نخواهد شد.

شیرزاد عزتی رئیس خانه مطبوعات هرمزگان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تعامل دو طرفه خوبی میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مطبوعات هرمزگان با حفظ حرمت و جایگاه مطبوعات ایجاد شده است، اظهار داشت: با تشکیل کارگروه مشورتی مطبوعات، می توان از نظرات فعالان این حوزه در تصمیم گیری ها استفاده کرد.

وی ادامه داد: دولت جدید نگاه مثبتی به فعالیت های صنوف دارد و بسیاری از وظایف تخصصی به صنوف ارجاع داده می شود و در حوزه مطبوعات نیز خانه مطبوعات به عنوان نهاد صنفی فعالیت می کند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نقش نظارتی خود را ایفا خواهد کرد.

رئیس خانه مطبوعات هرمزگان خاطرنشان کرد: دغدغه های فعالان مطبوعاتی هرمزگان باید براساس یک زمان بندی مشخص و تعیین اولویت ها رفع شود.

شایان ذکر است، اعضای حاضر در این نشست با تشکیل کارگروه مشورتی مطبوعات هرمزگان موافقت کردند.

همچنین با رای حاضران در این جلسه، محمد نعمتی و مسعود پاکزاد به عنوان نمایندگان نشریات محلی هرمزگان، رضا زرگر و خلیل تنیده به عنوان نمایندگان خبرگزاری ها و کامبیز حسین پور و پریسا غفاری به عنوان نمایندگان سرپرستان روزنامه های سراسری فعال در هرمزگان، به عنوان اعضای کارگروه مشورتی مطبوعات استان هرمزگان انتخاب شدند.

پیش از این نیز رئیس و مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان و مدیران مسئول سه روزنامه صبح ساحل، ندای هرمزگان و دریا به عنوان اعضای کارگروه مشورتی مطبوعات هرمزگان انتخاب شده بودند.

تعامل چاپخانه های هرمزگان با مطبوعات استان نیز دیگر دستور کار این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.