به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، علیرغم محدودیت های اراضی و محوطه های بندری، کارشناسان ایمنی و عملیات دریایی و بندری شهید باهنر با استفاده از اسکله های رمپ فلزی بندر، بدون بهره گیری از تجهیزات باربرداری موفق شدند یک محموله فوق سنگین 425 تنی را دربندرشهیدباهنر تخلیه کنند.

این نگله سنگین از مبدآ کشور هندوستان به سفارش پتروشیمی شیراز ساخته و به بندر شهید باهنر ترانزیت شده است.

قاسم عسکری نسب معاون دریایی و بندری شهید باهنر، ضمن تشریح عملیات تخلیه این محموله بزرگ از یک فروند شناور لندینگ کرافت، بیان کرد: ابتدا بوژی های مناسب جهت انتقال در زیر نگله فوق سنگین قرارداده و با ایمنی کامل نگله بر روی بوژی ها مهار شد.
 
عسکری نسب اظهار کرد: پس از بررسی های به‎عمل آمده ویژگی های شناور و ارزیابی وضعیت اسکله های شناور توسط کارشناسان ایمنی عملیات بندری و کارشناسان حوزه دریایی مجوز تخلیه نگله صادر شد.

در ادامه با یک عملیات شیفتینگ شناور به مناسب‌ترین اسکله تعیین شده منتقل و در آنجا با بهره گیری از توان دو کشنده با مجموع قدرت 1200 اسب بخار نگله از شناور خارج شد و بدون اخلال در ترافیک بندر به محلی ایمن انتقال داده شد.

وی افزود: این عملیات که نخستین عملیات تخلیه محموله های فوق سنگین با استفاده از اسکله های رمپ شناور است10 ساعت تحت نظارت کارشناسان ایمنی به طول انجامید. 

معاون دریایی و بندری شهید باهنر ضمن اشاره به موقعیت مناسب بندر شهید باهنر در منطقه افزود: بندر شهید باهنر با دارا بودن 3 اسکله شناور فلزی و خدمات دهی سریع مکان مناسبی برای تخلیه محموله های فوق سنگین در بنادر جنوبی کشور به حساب می آید که به همین دلیل درخواست های مکرری از سوی صاحبان کالاهای فوق سنگین ومشابه به بندر ارائه می‌شود.