به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، ابراهیم عزیزی در دیدار معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور با وی افزود: برای اینکه بتوانیم اقتصاد کشور را متحول کنیم باید از ظرفیت ها و منابع داخلی و منطقه ای استفاده کنیم.

وی بیان کرد: بسیاری از ظرفیت های استان هرمزگان هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته که با استفاده از منابع درون و برون استان، در زمینه اشتغال گام های بلندی برداشته شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور نیز گفت: به طور کامل محسوس است که در استان هرمزگان از ظرفیت موجود برای اشتغال استفاده شده است.

محمد امید افزود: کمیته امداد هرمزگان در سال‌های اخیر در زمینه ایجاد اشتغال در کشور جزء استان‌های برتر بوده است.

وی در پایان یادآورشد: باید از تمام امکانات برای ایجاد اشتغال استفاده کرد تا شاهد تحول در اقتصاد کشور باشیم.