به گزارش خبرنگار برنا از هرمزگان، حسین خادمی با اشاره به اهمیت غیرقابل انكار پدافند غیرعامل در تاسیسات آب و فاضلاب، تصریح كرد: با در نظر نگرفتن پدافند غیرعامل و سطحی بودن تاسیسات، در صورت حمله دشمن و یا حوادث طبیعی ممكن است تاسیسات در معرض آسیب های جدی قرار گیرند كه بایستی این امر در طرح های عمرانی به عنوان یک ضرورت دیده شود.

وی با اشاره به وابستگی مردم به تاسیسات آب و اهمیت پدافند غیرعامل در این تاسیسات، بیان کرد: مطالعات پدافند غیرعامل بر روی طرح های اجرایی انجام شده و در مورد طرح های سالهای گذشته نیز كه در معرض تهدید هستند، در حال انجام است. همچنین در حال حاضر 26 طرح آبرسانی با انجام مطالعات پدافند غیرعامل اجرا شده است. 

خادمی برگزاری مانورهای آزمایشی مقابله با بحران، پرداختن به مقوله آموزشی پدافند غیرعامل در بخش های اجرایی، فنی و مهندسی، اجرای تله متری و مانیتورینگ تاسیسات آب شهرها ی پارسیان، بندرعباس و حاجی آباد، راه اندازی سیستم كلرزنی و ازن زنی در تصفیه خانه آب بندرعباس، تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه مركزی آب و فاضلاب بندرعباس، بررسی كیفیت آب منابع سطحی و زیر زمینی از لحاظ شیمیایی و هسته ای را از دیگر اقدامات آبفای استان در بخش پدافند غیرعامل عنوان كرد.