به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، جهانگیر حبیبی افزود: در كنار بهره برداری از سدها و تاسیسات آبی، به نگهداری و حفاظت از این تاسیسات توجه جدی شود.

وی تعداد سدهای در حال بهره برداری كشور را 364 سد اعلام كرد وگفت: از این تعداد 3 سد در استان هرمزگان واقع شده كه ایمنی، پایداری و علاج بخشی این سدها باید در دستور كار آب منطقه ای قرار گیرد.

وی همچنین خواستار كد ویژه تحت عنوان ایمنی، پایداری و علاج بخشی برای پایش سدها در وزارت نیرو شد.

حبیبی به جایگاه سدسازی در كشور اشاره كرد و گفت: به دلیل همزمان نبودن میزان روان آب های جاری با نیازهای آبی ما، ساخت سدهایی نظیر جگین و گابریك در مناطقی نظیر جاسك و بشاگرد به عنوان سازه های ذخیره و تنظیم كماكان باید در كشور ادامه یابد.

معاون حفاظت و بهره برداری شركت مدیریت منابع آب پس از بازدید دو روزه، در نشست هم اندیشی با حضور مدیرعامل، معاون، مدیران و كارشناسان حفاظت آب منطقه ای هرمزگان، با اشاره به اهمیت و نقش مشاوران و پیمانكاران در زمان مطالعه و اجرای طرح‌های بخش آب و به ویژه سدسازی، خواستار دقت كافی در انتخاب آنها شد و افزود: در زمان بهره برداری هم این مشاوران و پیمانكاران باید جوابگوی نیاز آب منطقه ای ها باشند.

حبیبی با بیان این واقعیت كه درآمد حاصل از فروش آب تناسبی با هزینه های نگهداری و بهره برداری از سدها و تاسیسات آبی ندارد، تاكید كرد: برای بهبود و بهربرداری از این تاسیسات نیاز به منابع اعتباری بیشتری داریم كه باید از منابع دولتی كمك بگیریم.