به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان،اسماعیل سماوی اظهار کرد: با هدف تسهیل دسترسی مردم به دولتمرادان و انتقال دغدغه ها، خواسته ها و مشکلات خود، سامانه 111 راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: ظرفیت سامانه 111 اکنون افزایش یافته است تا هموطنان مشکلی در زمینه برقراری ارتباط با نهاد ریاست جمهوری برای طرح مطالبشان نداشته باشند.

سماوی گفت: برخی رسانه ها تلاش کرده اند تا وانمود کنند در جریان این سفر، نهاد ریاست جمهوری نامه های مردمی را دریافت نخواهد کرد اما اگر کسانی بخواهند به رییس جمهور نامه بدهند، آنها را دریافت خواهیم کرد اما طرح موضوعات از طریق سامانه 111 امری مناسب تر است.

وی در پایان تاکید کرد: تلاش دولت در جهت حفظ کرامت و منزلت مردم بوده و پیش بینی روش های نوین ارتباطی با دولتمردان نیز به منظور تحقق همین منظور است.