به گزارش خبرنگار برنا از  هرمزگان، حسن صالحی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به سهم پررنگ استان هرمزگان در صید کشور گفت: هرمزگان باید در زمینه عمل آوری نیز جایگاه خود را پیش از پیش ارتقا دهد.

صاحی افزود: استان هرمزگان با توجه به پتانسیل های صیادی و همچنین ظرفیت های خوب خود در تکثر و پرورش آبزیان می تواند با عمل آوری مناسب و با کیفیت عالی بازار های جهانی را قبضه کند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران نیز با بیان اینکه اسکله صیادی شهید باهنر که تنها اسکله تخلیه صید صنعتی استان است فرسوده شده، گفت: پیگیری تعمیر و تجهیز این اسکله صیادی در دستور کار قرار گیرد.

علی اصغر مجاهدی عنوان کرد: ورود به عرصه فرآوری ماهیان یال اسبی و ارزش افزوده مهمترین بخث در این زمینه است.