به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، احمد نوحه گر سه شنبه شب در نشست مدرسان رشته حقوق دانشگاه های هرمزگان با معاون حقوقی رییس جمهور اظهار کرد: حمایت و کمک بیشتر دولت می تواند روند توسعه دانشگاه های استان را تقویت کرده و آنرا شتاب بیشتری بخشد.

وی با بیان اینکه توسعه دانشگاه های هرمزگان بر اساس آمایش آموزش عالی کشور صورت گرفته است، ابراز کرد: دانشگاه های استان توانایی پرورش نیروی های مورد نیاز استان را دارند.

وی ادامه داد: هرمزگان با ظرفیت های مختلف خود در بخش های صنعتی، تجاری، کشاورزی، می تواند سریعتر به توسعه دست یابد و توسعه پایدار دور از دسترس نیست.

رییس دانشگاه هرمزگان با ابراز اینکه هرمزگان از نظر ایجاد دانشگاه و روند رو به رشد ان جوان می باشد ، یادآور شد: وجود 76هزار و159 دانشجو در این استان ظرفیت خوبی را برای توسعه ایجاد کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان با اشاره به پیشنهاد این دانشگاه به شورای گسترش وزارت علوم برای راه اندازی رشته های حقوق دریا و حقوق بین الملل اظهار کرد: امیدواریم شواری گسترش وزارت علوم با تاسیس این رشته موافت کند تا بخشی از نیاز موجود کشور در این زمینه برطرف شود.