به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، امین موسوی مدیر عامل اولین وتنها شرکت تخصصی در زمینه ساخت سرند و فیدرها وسایر تجهیزات ارتعاشی در نمایشگاه سمپوزیوم فولاد در اهمیت برگزاری این سمپوزیوم اظهار کرد: آشنایی با کارفرمایان حوزه صنعت، شنیدن نقطه نظرات وراهکار برای برنامه های آینده می تواند در پیشبرد صنعت فولاد مؤثر باشد.

مدیر عامل شرکت مهندسی پصاکو گفت: تاکنون برگزاری سمپوزیوم فولاد در سال‌های اخیر نتایج خوبی داشته است.

وی افزود: با رویکردی که دولت جدید دارد امیدوارم سمپوزیوم فولاد به وضعیت مطلوب‌تری برسد.

موسوی بیان کرد: برگزاری این سمپوزیوم به میزبانی فولاد هرمزگان به عنوان یکی از قطب های صنعت فولاد ایده خوبی بود و تاکنون فولاد هرمزگان با توجه به قدمت کم، عملکرد خوبی داشته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی پصاکو اظهار کرد: باتوجه به دانش جدیدی که شرکت در داخل کشور برای نخستین بار ایجاد کرده است، رابطه تنگاتنگی با دانشگاه داشته است.

وی در ادامه افزود: عقیده ما براین است که با تکیه بر مهندسین داخلی می توان بهترین تولیدات را داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: حمایت های بخش خصوصی ودولتی می تواند به روند تولیدات داخلی افزایش دهد همچنین حمایتهای دولت جهت سرمایه گذاری های خارج از کشور باعث رونق بیش ازپیش صنعت کشور خواهد بود.