به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، احمد آخوندی در جمع معاوان و مربیان پرورشی که بمناسبت گرامیداشت سالروز امور تربیتی در سالن غدیر بندرعباس گرد هم آمده بودند، افزود: همه ما در تلاوت ها و قرائت های قرآنی ایمان که داریم اگر توجه داشته باشیم می بینیم که آیات الهی عمده نظر به آینده دارند و بحث از آینده و امید بدان در قرآن کریم آمده است.

وی تصریح کرد: آیاتی که راجع به بهشت و جهنم و معاد و قیامت و پایان این دنیا آمده است همه راجع به آینده است و ما باید حرکت و زندگی مان باید به گونه ای باشد که برسیم به آنگاه جایگاهی که قرآن خواسته و گفته است.

آخوندی اظهار کرد: لازمه رسیدن به جایگاه آرمانی که خداوند در قرآن گفته است یعنی همان کمال داشتن امید و آرزو است و قطعاً با یأس و ناامیدی که نمی توان به این جایگاه رسید چرا که یأس و ناامیدی از درگاه الهی خود از بزرگترین گناهان است. ما و شما به عنوان مربیان پرورشی در حالی که خوف داریم و باید هم داشته باشیم از طرفی باید امید به درگاه الهی داشته باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش ادامه داد: خداوند در قرآن کریم و کار خود را با بشارت شروع کرده نه با انذار من ندیده ام تا کنون آیه ای از قرآن را که در آن انذار پیش از بشارت آمده و این خود گواه برآن است که ما باید بیش از همه چیز در تربیت اسلامی به امید به آینده توجه داشته باشیم و دانش آموزان را امیدوار بار بیاوریم .

شما اگر توجه داشته باشید با اینکه ما به دنبال حکومت علوی آن هم با امام زمان در آینده هستیم خود این یک امید است و ما و شما باید ضمن توجه به داشتن به آن و کاشتن بذر آن در دل دانش آموزان می توانیم زمینه ساز این امر بزرگ باشیم.