به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان مورخه 13/12/92 طی اخبار واصله از سوی دادستان عمومی وانقلاب شهرستان رودان با صدور دستور قضایی و ایجاد ایستگاه ایست بازرسی موقت در مسیر تردد خودرو و حامل مواد که توسط دو خودرو اسکورت می شده پس از دستور ایست قاچاقچیان متواری شده که در همین حین وسیله نقلیه اسکورت با خودرو مامورین اصابت و پس از تعقیب و گریز قاچاقچیان از وسیله خود خارج و از تاریکی شب و پوشش منطقه استفاده کرده و متواری شداند.
 
وی گفت پس از بازرسی از خودرو و مقدار 450کیلو گرم تریاک کشف شده این پرونده جهت سیر مراحل قضایی و دستگیری قاچاقچیان در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان رودان در حال رسیدگی می باشد.