به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، با حضور حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور جشن اشتغال، کاریابی و خودکفایی 3300 خانواده تحت حمایت کمیته امداد هرمزگان برگزار می شود.

مرتضی موصلی مدیر کل کمیته امداد هرمزگان در این زمینه گفت: یکی از رویکردهای اصلی کمیته امداد در دهه چهارم فعالیت خود، توانمند نمودن خانواده ها در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

موصلی خاطر نشان کرد: توانمندسازی اقتصادی خانواده های تحت حمایت با رویکرد ایجاد اشتغال های خرد و زودبازده انجام می شود که خوشبختانه در سال جاری 3300 خانواده تحت حمایت از طریق ایجاد اشتغال، کاریابی و ... توانستند خودکفاشده و از حمایت خارج شوند.