به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان در این مراسم اعلام نمود: بازنشستگی یکی از مراحل اصلی زندگی است که بازنشستگان دین خود را به جامعه ادا کرده اند و ما وظیفه داریم به آنها احترام گذاشته و جایگاه آنان را حفظ کنیم.

عسکری زاده از بازنشستگان به عنوان بازوان مشاوره ای بسیار خوب برای دولت یاد نمود و گفت: بازنشستگان به عنوان اعضای ارشد جامعه محسوب می شوند که بعد از بازنشستگی خانواده ها نقش مهمی در ایجاد آرامش آنها دارند.

وی گفت: بازنشستگان فرزندانی را تربیت کرده اند که اکنون خار چشم دشمنان هستند و در توسعه کشور نقش دارند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بازنشستگان با برنامه ریزی در کارها می توانند به تقویت روحی و ایمان خود به معرفت قلب دست یابند و با افزایش معرفت به خدا به عاقبت خیر رسیده و می توانیم هر چیزی را با راز و نیاز از خدا بخواهیم.

وی بازنشستگان را به ادای فریضه های الهی و مناجات با خدا دعوت کرد و گفت: روز معاد روز حساب است و باید برای آینده مهیا شویم.

مهندس عسکری زاده اعلام نمود: بازنشستگی پایان کار نیست و باید همواره کوشش داشته باشیم و به فرمایش مولا حضرت علی (ع) در دنیا طوری زندگی کنیم که انگار همیشه زنده ایم و برای آخرت طوری زندگی کنیم که گویا فردا خواهیم مرد.

در این مراسم همچنین به رسم یادبود به بازنشستگان لوح تقدیر و هدایا اهدا شد.