علی اصغر مجاهدی در گفتگو با برنا افزود: هرمزگان به عنوان محور اصلی شیلات کشور از پتانسیل های خوبی همچون تنوع زیستی بالا، میزان صید، جامعه صیادی گسترده و نوار ساحلی طویل برخوردار است.

وی با اشاره به در خواست های فراوان در راستای اخذ مجوز صید در هرمزگان گفت: ذخایر منابع آبزیان به شدت تحت فشار هستند که برای پایداری صید و صیادی و همچنین حفظ ذخایر ارزشمند خلیج فارس، هیچگونه مجوز صیدی تا برداشته شدن فشارها از روی ذخایر آبزیان صادر نمی شود.

مجاهدی در رابطه با بدهی های معوقه صیادان به بانک ها گفت:جامعه صیادی در این رابطه مظلوم واقع شده است و امید است بتوان بخشودگی بخشی از جرایم و اقساط این بدهی ها را از طریق دولت و یا ارائه طرحی از سوی اتحادیه ها و نمایندگان به مجلس فراهم کرد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با بیان اینکه استفاده از پتانسیل های موجود در سواحل مکران و شرق استان و تبدیل این فرصت ها و ظرفیت ها به تحولی عظیم در استان،کشور و منطقه به وجود بیاورد، تصریح کرد: سایر شهرستان‌های هرمزگان نیز با توجه به ظرفیت ها و توانایی های خود در راستای توسعه شهرستان خود با عزمی جدی تر گام بردارند.

وی با اشاره به کاهش 40 درصدی بودجه عمرانی کشوردر سال 93 و همچنین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت:در این سال دستگاه های شیلاتی باید به نحوی عمل کنند که ضمن افزایش راندمان کاری و ارتقای همه جانبه فعالیت های خود شاهد کاهش چشمگیر هزینه ها باشیم.

علی اصغر مجاهدی گفت: خوشبختانه سازمان شیلات ایران و همچنین ادارت کل شیلات در استان ها ارتباط خوبی با تعاونی های شیلاتی به ویژه تعاونی های صیادی دارند که باید این ارتباط هرچه بیشتر ،نزدیک تر و موثر تر شود.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران از اتحادیه ها و تعاونی های صیادی هرمزگان خواست تا با وررد بیشتر به بازار عرضه ماهی و آبزیان دست واسطه گران را کوتاه کنند تا هم آبزیان ارزان تر به دست مردم برسد و هم صیادان سود بیشتری به دست آورد

وی در رابطه با بیمه نامه شناورهای صیادی با بیان اینکه چارچوب و طرح اصلی آن در حال آماده شدن است گفت: صیادان برای بهره بری بهتر از بیمه ها باید این چارچوب ها را در عقد قرار داد با شرکت های بیمه رعایت کنند و مدنظر داشته باشند که صرفا ارزان بودن بیمه دلیل خوب بودن آن نیست.

در ادامه مدیر کل شیلات هرمزگان با اشاره به نکات برجسته صید در سال 92 به افزایش صید ماهیان سطح زی ریز در این سال اشاره کرد.

سید پرویز محبی گفت: با توجه به افزایش هزینه های صیادی، برای کاهش این هزینه ها صیادان می توانند با تغیر روش صید خود به روش مناسب تر وهمچنین استفاده از ادوات مناسب و استاندارد اقدام کنند.

وی صید ماهیان یال اسبی بانور در شرق استان و صید به روش لانگ لاین در جزیره کیش را از اقدامات صیادان در کاهش هزینه ها،افزایش راندمان کاری و نوین سازی روش صید خواند.

مدیر کل شیلات هرمزگان در ادامه همچنین جذب سرمایه گذران شیلاتی،محقق ساختن ورود شناورهای صید فانوس ماهیان،توانمند سازی اتحادیه و تعاونی های صیادی،ارتقای توان یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان و عزم جدی در توسعه سواحل مکران از برنامه های مهم شیلات هرمزگان در سال 93 خواند.

محبی برقراری مجدد ردیف اعتباری صید و صیادی،رفع معضل بیمه شناورهای صیادی،ارتقای بیش از پیش جایگاه شیلات و صیادی در استان و همچنین برنامه ریزی در راستای استفاده از منابع کمتر بهره برداری شده را از دیگر برنامه های شیلات هرمزگان خواند.

در ادامه این جلسه صیادان و نمایندگان جامعه صیادی استان هرمزگان با اشاره به اقدامات خوب شیلات هرمزگان در ماه های اخیر خواهان مبارزه جدی با قاچاق سوخت شدند و علت آلودگی خورها و آبهای خلیج فارس و کاهش چشمگیر صید میگو را آلودگی ناشی از قاچاق سوخت به هنگام جابجایی در دریا خواندند.

صیادان همچنین تقویت یگان حاظت منابع در راستای مبارزه با صید غیر مجاز،اختصاص قسمتی از در آمدهای استان در راستای بازسازی ذخایر آبزیان،ایجاد اشتغال در نوار ساحلی و همچنین قرار دان حرفه صیادی در مشاغل سخت را خواستار شدند