به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، احمد مرادی اظهار کرد: روند برگزاری و بررسی امور در جلسات این شورا باید به گونه ای باشد که شاهد حصول نتیجه در راستای ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان در مدارس این شهرستان باشیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به این که شأن و جایگاه شورای آموزش و پرورش شأن قانونی است، اظهار کرد: همه اعضای شورا علاوه بر وظایف شرعی قانونا در روند تحصیلی دانش آموزان نقشی اثر گذار دارند و لازم است با تلاش و همکاری مضاعف نسبت به اجرای مصوبات شورا در این زمینه اقدامات و همکاری لازم را انجام دهند.

در ادامه مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس و دبیر شورای آموزش و پروش شهرستان با تبیین اقدامات آموزش و پرورش در مورد جذب کودکان بازمانده از تحصیل گفت: با همکاری مدیران مدارس و پیگیری معاونان و کارشناسان آموزشی سعی در شناسایی محل استقرار و جذب این کودکان به تحصیل را داشته ایم که تعدادی از این کودکان شناسایی و نسبت به جذب آنها اقدام شده است.

عبدالرضا دادعلی پور با اشاره به همکاری همه جانبه و همراهی دیگر اعضای شورا در زمینه جذب کودکان بازمانده از تحصیل بیان کرد: یکی از مشکلات عدم شناسایی و جذب کودکان در این زمینه پراکندگی جمعیت در روستا و عدم استقرار خانواده ها در مکان مشخص است که شناسایی این کودکان نیازمند همکاری مضاعف بخشیاران و دهیاران با آموزش و پرورش است.

گفتنی است؛ از دیگر محورهای مورد بحث جلسه بررسی نحوه بزرگداشت مقام شامخ معلم و قدرداتی از این قشر پرتلاش و همچنین پیگیری و شناسایی فضاهای آموزشی با توجه به رشد جمعیت بود که مواردی در این زمینه به تصویب رسید.