به گزارش خبرگزار برنا از هرمزگان، احمد آخوندی با اعلام این خبرافزود: از آنجاییکه پیام سال 93 ازسوی مقام معظم رهبری به عنوان یک نقشه راه یک مسئله راهبردی و دارای اولویت در کشور است و قرار دادن دو عنصر اقتصاد و فرهنگ در کنار هم امری هوشمندانه است، آموزش و پرروش می تواند با اتکا به ظرفیت های خود در فرهنگ سازی نسبت به تحقق اهداف این پیام نقش خطیری را ایفا کند.وی در بحث اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اذعان داشت: ملت ایران امروز با نبرد دیگری به نام نبرد اقتصادی روبرو است که به عنوان نبردی نا برابر تلقی می‌شود که باید بپذیریم تنها راه پیروزی در این راه، مقاومت و ایستادگی است.

آخوندی همچنین فرهنگ را مهمترین عنصر موثر در جامعه دانست و اظهار کرد: فرهنگ اصیل تاثیرگذاری اش بیش از عناصر دیگر در جامعه است از این رو باید با تمام تلاش، سعی در پیاده کردن فرهنگی اصیل و قوی در جامعه باشیم.

وی ادامه داد: در این راستا اگر می خواهیم به اقتصادی پویا و مانا برسیم، باید فرهنگ‌های نادرست را به فرهنگ صحیح تغییر دهیم.

آخوندی با اشاره به رابطه معنادار اقتصاد و فرهنگ به عنوان کلید واژه‌های اساسی، بیان کرد: با تقویت نگرش فرهنگی می توان سهم عظیمی در ایجاد اقتصاد مقاومتی داشته وبا بهره‌گیری از مسائل اقتصادی نیزمی‌توان به سمت حفظ و شکوفایی فرهنگی اصیل و در خور پیش رفت که این مهم در آموزش و پرروش هرمزگان با تشکیل دو کارگروه مجزا به جد در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین گفت: این امر در راستای سیاست های وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حمایت جدی از این دو راهبرد استراتژیک در حوزه های مختلف است که متناسب با اهداف، برنامه ریزی جامع محتوایی، برنامه سازی مطلوب و مدیریت هوشمندانه و کارآمد می توان در تحقق این مهم کوشید.