به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، "سید فاضل حیدری بلوکی" ضمن اشاره به نامگذاری سال 93 به عنوان "سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه گر اجتماعی کشور ضمن عهده دار بودن وظیفه اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی، نقش اساسی در پشتیبانی و صیانت از عوامل تولید و همچنین بهبود مناسبات اقتصادی و اجتماعی در فرآیند توسعه کشور را ایفا می کند.

وی افزود: گسترش تعاملات با تشکل های کارگری و بازنشستگی شرایطی مناسب به منظور برقراری ارتباطات دوسویه با آنها را فراهم کرده و تحکیم چنین تعاملاتی منجر به بهره مندی بیشتر این سازمان بیمه گر از خرد جمعی خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان در ادامه احترام و پاسخگویی به مخاطبان با انجام اقداماتی همچون آگاهی رسانی، تلطیف ارتباطات و شناخت از حقوق و تکالیف متقابل را از مهم ترین رویکردهای سازمان تامین اجتماعی دانست.

وی کارفرمایان را به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رکن تولید در مسیر توسعه کشور توصیف کرد و گفت: بسیاری از کارفرمایان با معطوف کردن نگاه خود در زمینه حمایت و صیانت از نیروی کار و احترام به حق و حقوق کارکنان شاغل در کارگاه تحت مدیریت آنها، به عنوان کارفرمایان حامی کارگر شناخته شده و با رفتاری مبتنی بر قانونمداری، نظم و آرامش را برای نیروهای مولد کشور فراهم می آورند.

وی در همین رابطه از برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری همایش استانی "تکریم کارفرمایان کارآفرین" در هرمزگان طی روزهای پایانی اردی بهشت سال جاری خبر داد و گفت: این همایش با هدف شناسایی کارفرمایان حامی کارگر و در راستای تقویت تعاملات اداره کل تامین اجتماعی با جامعه کارفرمایی استان برگزار خواهد شد.

وی در پایان ضمن بیان این مطلب که بیش از 25هزار کارگاه فعال در استان هرمزگان که به عنوان پایتخت اقتصادی ایران شناخته می شود، زیر چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، تصریح کرد: طی روزهای آینده جزییاتی بیشتر در مورد نحوه برگزاری همایش تجلیل از کارفرمایان حامی کارگر در استان و ملاک ها و شاخصه های مدنظر برای انتخاب برگزیدگان این همایش را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.