به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، صبحگاه روز پنج شنبه در اجرای حکم قصاص قاتل(ف.م) که با ضرب گلوله، مقتول (م.ج) را به قتل رسانده بود با رأی شعبه 101 دادگاه جزایی بندرعباس به قصاص نفس محکوم شده بود.
 
پس از تلاش های فراوانی که جهت اخذ رضایت از سوی معتمدان محلی وشورای حل اختلاف دادگستری به ویژه پیگیری های متعدد اسدی دادستان مرکز استان و قهرمانی معاون دادستان با اولیاء دم مقتول انجام شده بود با پافشاری خانواده مقتول جهت اجرای حکم سرانجام حکم اجرا شد که در حین اجرای حکم پس از گذشت یکی دو دقیقه از اجرا با صدای پدر و مادر مقتول که رضایت دادیم پایینش آورید، از چوبه دار نجات یافت و در حال حاضر وی در سلامتی کامل به‌سر می برد و در حال طی مراحل قانونی جهت آزادی از زندان است.