به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، اولین جلسه طرح انتظام بخشی شهرستان در سال 1393در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی به ریاست احمد مرادی در محل فرمانداری تشكیل شد.

فرماندار در این جلسه اظهار کرد: نیروی انتظامی به عنوان مجری و حافظ نظم و امنیت جامعه از حقوق شهروندی همه افراد دفاع كرده و اجرای طرح انتظام بخشی شهر نیز در این راستا صورت گرفته است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بیان کرد: اجرای برنامه های روزانه در امور كاهش آسیب ها، رفتارها برای عموم مردم یك تكلیف جاری است كه شلوغی و تراكم جمعیت اگر میتواند محدودیت ساز باشد اما نباید سطح و گستره خدمات را به چالش بكشد بلكه بالعكس باید بتواند بوسیله تدبیر و خرد و اندیشه مسوولان واحدهای تابعه و تفهیم و توجیه سازی همكاران ، مشكلات را كمرنگ ساخته و از آنها عبور كنند.

وی در ادامه افزود: روند ثبت نام هدفمندی یارانه ها در حال انجام شدن است و تا بحال شاهد مشكل خاصی از سوی مكانهایی كه كار ثبت نام را انجام می دهند نشده ایم و همه مراكزی كه متولی انجام این كار هستند به صورت تمام وقت حتی در روزهای تعطیل در حال انجام وظیفه هستند .

فرماندار شهرستان بندرعباس بیان کرد: بر اساس این هدفمند سازی یارانه ها ما هیچ گونه افزایشی را نباید داشته باشیم و ما هم پیرو دستورات دولت محترم هستیم و همه ی دستگاه ها باید با یك باور عمیق و عزم و اراده و با مدیریت جهادی كشور را به سمت و سوی توسعه بكشانند .

مرادی در پایان خاطر نشان شد: بیشترین مسوولیت به عهده اداره پست می باشد كه تا كنون این وظیفه را به نحو احسن انجام داده است و همچنین مجموعه دفاتر پیشخوان دولت در بخش خصوصی در سطح استان و شهرستان این مسوولیت خطیر را پذیرفته اند و درحال انجام دادن هستند.