به گزارش خبرگزاری برنا از بندرعباس، در پیام "بهمن دری" معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به مناسبت برگزاری هشتمین نمایشگاه كتاب استان هرمزگان توسط همایون امیرزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان در حاشیه برگزاری این نمایشگاه قرائت شد آمده است:

به باور آگاهان عرصه فرهنگ مکتوب، برگزاری نمایشگاه کتاب در تمامی استان‌های کشور به عنوان یک اولویت و مزیت بی بدیل فرهنگی مطرح است که باید برای برپایی باشکوه‌تر و هدفمند آن برنامه بلندمدت و راهبردی اتخاذ شود. اما آنچه در بین این گونه برنامه‌ها نهفته است ترغیب جوانان میهن عزیزمان به سمت مطالعه مفید و بسترسازی برای تحقق اهداف تعیین شده در عرصه کتاب و کتابخوانی است.

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن است تا با ایجاد فضای مناسب و برپایی نمایشگاه در استان‌ها امکان دسترسی آسان به تازه‌های نشر در تمام کشور را فراهم کند و همچنین با به کارگیری برنامه‌های قابل اجرا در حوزه فرهنگ و با بهره‌گیری از همکاری سایر سازمان‌ها، تمام هموطنانمان را با فرهنگ مطالعه آشنا کند و قطعاً در این راه باید با گام‌های استوار و هدفمند قدم برداریم.

حمایت از بنیه نشر کشور در قالب ایجاد تسهیلات برای ناشران استانی و برگزاری نمایشگاه کتاب در استان‌ها با هدف دسترسی آسان مردم عزیزمان به تازه‌های کتاب، همچنین تقویت ظرفیت نهادهای فرهنگی برای گسترش چاپ کتاب‌های مفید و مناسب و توزیع آنها و حمایت از فرهنگ قرآنی و فرهنگ نبوی و علوی در قالب خرید و توزیع کتاب‌های ارزشمند ناشران حوزه دین از اولویت‌ای معاونت فرهنگی در دوره جدید است که این مهم با رصد و دیده بانی آگاهانه حوزه نشر، نظارت و سیاست گذاری صحیح و برطرف کردن مسائل پیش روی این حوزه به منصه ظهور خواهد رسید.

از تمامی اهالی ادب و فرهنگ که در این جایگاه فرهنگی جمع آمده‌اند می‌خواهم با بسترسازی برای تعامل و ارتباط پایدار میان جوانان و بزرگان ادب و فرهنگ، زمینه داد و ستد علمی و فرهنگی و ادبی را تا نیل به اهداف راهبردی نظام اسلامی فراهم آورید.

امید است برگزاری نمایشگاه کتاب استانی هرمزگان با توجه به رسالت خطیر خود و حضور اکثریتی ناشران کشور و ارائه تازه‌های کتاب‌های منتشره، بتواند در دانش افزایی و مهم تر از آن بصیرت افزایی اقشار مختلف جامعه در استان هرمزگان به عنوان محل تعامل و انتقال علم و دانش روز، نقش کلیدی ایفا کند.