به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، عبدالحسین ارجمند هدف از انتخاب همیار شهردار را ارتباط نزدیک با شهروندان به‌ویژه قشر آینده ساز و جوان شهر و آشنایی شهروندان با مسائل مدیریت شهری به‌ویژه موضوعات مرتبط با شهرداری عنوان کرد.

مدیر منطقه دو شهرداری بندرعباس گفت: در راستای اهداف شهرداری و اهمیت دادن به جایگاه مشورت و ایجاد احساس مسئولیت شهروندان و همچنین استفاده از طرح ها و ایده های شهروندی بعنوان بازوان توانمند شهرداری همواره برآن شدیم تا طرح همیار شهردار را اجرا و عملیاتی کنیم.

ارجمند اظهار کرد: همیاران شهردار در واقع معتمدین محله می باشند که در کنار مجموعه شهرداری می توانند خدمات قابل توجهی ارائه کنند و بستر لازم جهت توسعه و گسترش امکانات در راستای رضایتمندی شهروندان فراهم سازند.

وی گفت: همیاران شهرداری در قالب رابط و هماهنگ کننده بین شهرداری و شهروندان جهت همکاری با پروژه های شهری هستند که می توانند با ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای توسعه شهری به شهرداری کمک کنند.

مدیر منطقه دو شهرداری بندرعباس قاسم سالاری، حسن سالاری و عباس صادقی را از همیاران شهرداری در محله شیر اول نام برد.