به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، طرح محله به محله با حضور شهردار بندرعباس، عباس پوریان و حسام صمیمی اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس، احمد احمدی مشاور شهردار، حسین رنجبر معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس، عبدالرضا بهادر معاون فنی عمرانی شهرداری بندرعباس، امین سلجوقی مدیر منطقه یک و عبدالحسین ارجمند مدیر منطقه دو شهرداری بندرعباس برگزار شد.

این طرح که با هدف عملیات نظافت خیابان ها و کوچه های محلات سطح شهر در قالب طرح محله به محله آغاز شده و با تمام قوا همچنان ادامه دارد، شهردار بندرعباس به اتفاق معاونان و مدیران شهرداری بندرعباس هر هفته پنجشنبه در سه محله از مناطق سه گانه حضور دارند.

شهردار بندرعباس هدف از اجرای این طرح را خدمات دهی به شهروندان، پاکسازی محلات از زباله، و نخاله های ساختمانی ،خدمات آسفالت و زیر سازی محلات که مغفول مانده یا رها شده، لایه روبی جداول و ساماندهی فضای سبز محلات، هرس درختان در راستای داشتن شهری پاک و سالم عنوان نمود.

عباس امینی زاده از شهروندان خواست با مشارکت در امر تمیز نگه داشتن محلات خدمتگزاران خود را در مجموعه شهرداری برای داشتن شهری پاک و سالم یاری دهند.

شهردار بندرعباس گفت: شهروندان می توانند مشکلات و درخواست خود را در حوزه خدمات شهری با سامانه مدیریت شهری را با شماره تماس 1837 در میان بگذارند تا در اسرع وقت پیگیری و در جهت رفع آن اقدام شود.