به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، عباس شرفی افزود: تونل های مذکور به علت تكمیل سیستم روشنایی و تهویه تونل مسدود می شود.

وی در تشریح جزئیات روز و ساعات انسداد این تونل ها گفت: محور بندرعباس- حاجی آباد كیلومتر 103 باند رفت از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر روزهای 15 تا 19 اردیبهشت مسدود است که رانندگان می توانند در مدت زمان مسدودی محور مذکور از باند برگشت محور بندرعباس ـ حاجی آباد که بصورت دو طرفه در نظر گرفته شده، تردد کنند.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین از مسدودی محور بندرعباس-حاجی آباد كیلومتر103باند برگشت خبر داد و افزود: این محور نیز از 20 لغایت 24 اردیبهشت از 7 صبح تا 17 مسدود است و باند رفت به عنوان محور جایگزین در نظر گرفته شده است. به گفته وی، این محور نیز به صورت دو طرفه عمل می کند.

وی در ادامه همچنین از مسدودی كیلومتر103باند رفت محور بندرعباس ـ حاجی آباد از 25 تا 29 اردیبهشت ماه خبر داد. بر این اساس رانندگان برای تردد در این محور است از ساعت 7 تا 17 از محور برگشت بندرعباس ـ حاجی آباد تردد کنند.

شرفی همچنین به مسدودی كیلومتر 103 باند برگشت بندرعباس ـ حاجی آباد اشاره کرد و افزود: این محور 30 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد نیز مسدود است و رانندگان باید برای تردد از محور رفت بندرعباس ـ حاجی آباد تردد کنند.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با بیان اینکه در زمان مسدودی هر یک از محور ها، مسیر برگشت به صورت دو طرفه عمل می کند از رانندگان خواست با احتیاط و سرعت مطمئنه حرکت کنند تا از وقوع هر گونه حادثه جلوگیری شود.